byggnadsställning

Med en byggnadsställning bygger man bättre

På ett bygge gäller det att tänka på säkerheten i första rummet, inte minst beroende på att man måste skydda sig i en farlig miljö som ett bygge verkligen är. Därför måste man se till att ha läst på arbetsmiljöreglerna inför bygget och se till att ha en person ansvarig för att reglerna sköts. Men när man bygger är det viktigt att man också kommer åt där man bygger, och det gör man enklast genom att man köper en bra byggnadsställning. Det spelar alltså ingen roll vad för smart konstruktion man har på ställningen eller vad själva bygget gäller. Det kan handla om att bygga ett nytt hotell eller ett nytt hus.

Stora byggen har idag krav på sig såsom:

  1. Obehöriga äger ej tillträde till bygget.
  2. Alla som är på ett bygge ska hjälm, hörsel- och ögonskydd på sig.
  3. Tunga lyft ska göras med maskiner.
  4. Maskiner som kan ge skador, såsom borr- och sågmaskiner, ska ha särskilda skydd som motverkar detta.
  5. Redskap ska inte ligga öppet på marken utan vara inlåsta.
  6. Alla byggen ska ha en byggarbetsmiljösamordnare.

När man bygger ett passagerarflygplan gäller det också att tänka mycket på säkerhet, och att man kommer åt på rätt sätt. I en flyghangar där flygplanen byggs arbetar många personer med många olika moment samtidigt på varje flygplan. Detta kräver att det finns god kommunikation mellan själva byggarna så att ingenting går fel. Även här används byggnadsställningar för att komma åt, även om de inte riktigt ser ut som en byggnadsställning vid ett husbygge. Eftersom flygplan är sådana stora maskiner som både tar plats men som också har många stora säkerhetsmoment är det mer än viktigt att det finns god kommunikation i byggarbetet av ett flygplan.