byggnadsställning

Med en byggnadsställning bygger man bättre

På ett bygge gäller det att tänka på säkerheten i första rummet, inte minst beroende på att man måste skydda sig i en farlig miljö som ett bygge verkligen är. Därför måste man se till att ha läst på arbetsmiljöreglerna inför bygget och se till att ha en person ansvarig för att reglerna sköts. Men …

Med en byggnadsställning bygger man bättre Läs mer »