Teknik

Med en byggnadsställning bygger man bättre

På ett bygge gäller det att tänka på säkerheten i första rummet, inte minst beroende på att man måste skydda sig i en farlig miljö som ett bygge verkligen är. Därför måste man se till att ha läst på arbetsmiljöreglerna inför bygget och se till att ha en person ansvarig […]